Projecten

Project in de zorginstelling:

Woongroep Maasniel

De Vereniging Woongroep Maasniel is een ouderinitiatief en gaat uit van het beginsel dat mensen met een verstandelijke beperking dezelfde rechten hebben als ieder ander mens en deel moeten kunnen nemen aan de samenleving.
De groep bestaat ongeveer uit 10 bewoners met een verstandelijke beperking, die in 2000 zijn gaan samenwonen aan de Eiermarkt in Roermond.  De 24 uur begeleiding van de bewoners wordt verzorgd door zorgaanbieder WonenPlus.
Begin januari 2014 is de Woongroep Maasniel naar een nieuwe locatie aan het Laurentiusplein in Roermond verhuist. De bewoners hebben hier allen een eigen appartement van ongeveer 30 m2. Verder zijn er 2 gemeenschappelijke woonkamers en keukens, plus een aantal andere gemeenschappelijke ruimtes. Op de nieuwe locatie is plaats voor 12 bewoners.

Woongroep Maasniel heeft aan Jeemz Domotica bv de opdracht verstrekt voor het leveren van een Domotica Installatie op maat. Samen met onze opdrachtgever heeft Jeemz Domotica de uitgangspunten en de functionaliteit van de Domotica Installatie bepaald.

De uitgangspunten voor de Domotica installatie waren de volgende:

 • mogelijkheid verschillende signaleringen per ruimte;
 • draadloos systeem;
 • alle signaleringsapparatuur moet merkonafhankelijk te integreren zijn;
 • alarmering op tablet en mobiele telefoon van de verzorging zowel in woonomgeving als op afstand;
 • mogelijkheid akoestische signalering  (flexibel programmeerbaar per alarmering);
 • installatie eenvoudig uit te breiden met nieuwe toepassingen en functionaliteiten;
 • eenvoudig wijzigingen door te voeren tegen lage kosten;
 • conditionele registratie van meldingen en alarmering van mantelzorgers en beroepsprofessionals.

Als basis heeft Jeemz Domotica bv een draadloze Domotica Installatie geleverd bestaande uit de volgende functionaliteiten:

 • deurstand signalering alle vluchtdeuren en buitendeuren;
 • deurstand signalering op deur appartement  van aantal bewoners;
 • schreeuwdetectie in een aantal appartementen;
 • per appartement een Noodoproepknop (ook draadloos);
 • noodoproep in douche/toilet;
 • iPad en iPod voor verzorgers (ten behoeve van de alarmering);
 • akoestische alarmgever (sirene) ook draadloos.

Ook hier laten wij de techniek op een efficiënte manier voor de mens  werken. Door de toepassing van draadloze technieken zijn aanpassingen en uitbreidingen eenvoudig en zijn de kosten relatief laag. Woongroep Maasniel heeft met deze Domotica Installatie een belangrijke basis gelegd waarmee de verzorging 24/7 wordt geholpen.

Mocht u nadere informatie wensen over onze referentie “Woongroep Maasniel” dan zijn wij graag bereid u nader te woord te staan. Ook kunnen wij u desgewenst in contact brengen met onze opdrachtgever.