Algemeen

Jeemz in de zorg

Domotica kan veel betekenen in de zorg. Er wordt veel over geschreven en er zijn veel initiatieven in de vorm van proefprojecten. Ook Jeemz Domotica BV heeft ervaring in de ontwikkeling en realisatie van Domotica Installaties in de zorg.

Samenwerking
Jeemz is geen Zorg-specialist maar een Domotica-specialist. Daarom vinden wij het uniek en belangrijk om samen met de zorgspecialisten de juiste Domotica toepassingen te ontwikkelen en in de praktijk te brengen. Hiermee wordt de toegevoegde waarde van beide specialismen samengevoegd en wordt het optimale resultaat in onze projecten en oplossingen behaald.

Ook onderhouden wij intensieve contacten met overkoepelende zorginstellingen en zorgverzekeraars om alle ontwikkelingen nauwgezet te volgen en onze dienstverlening en producten hierop af te stemmen.

Risico’s
Wat zijn de risico’s bij toepassing van Domotica in de zorg? Jeemz richt zich op kansen maar vindt het even belangrijk om eventuele risico’s tot een minimum te beperken. Daarom vinden wij dat onze opdrachtgevers zich goed en onafhankelijk voor moeten laten lichten.

Het is belangrijk dat opdrachtgevers een risicoanalyse van de toe te passen technologie maken en beheersmaatregelen implementeren.

Het RIVM heeft hiervoor een handreiking geboden. Klik hier om deze te downloaden.