CBS gegevens zorgsector

Cijfers (CBS: 2014) gevens zorgsector:

 • 630.000 mensen ontvangen thuiszorg;
 • ongeveer 30% van de bevolking heeft een chronische aandoening;
 • 90.000 mensen wonen in een verzorgingshuis;
 • 70.000 mensen wonen in een verpleeghuis;
 • 2.400.000 Nederlanders zijn 65 jaar en ouder;
 • 1.100.000  Nederlanders worden behandeld door GGZ instellingen;
 • 150.000 mensen leven met een handicap;
 • 115.000 hiervan hebben een verstandelijke beperking.

Zoals in de bovenstaande opsomming vermeld staat heeft 30% van de bevolking een chronische aandoening, dit zijn ongeveer 4,8 miljoen individuen. Dit aantal blijft de komende jaren 
toenemen door de steeds ouder wordende bevolking. De voornaamste oorzaken van deze groei en daarmee ook de groei aan zorgbehoeften zijn:

 • 
ongezonde leefstijl
;
 • overgewicht
;
 • ongezonde leefomgeving

.

Door de technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren leiden acute ziekten niet altijd meer tot het overlijden van een patiënt. Dit zorgt ervoor dat de zorgbehoefte blijft groeien. 

De zorgsector is erg belangrijk voor de Nederlandse economie. Er zijn ruim 3,7 miljoen mensen werkzaam in de gezondheidzorg. Tevens levert de sector een bijdrage van 15,4% aan het Bruto Binnenlands Product.