Jeemz en zorgdomotica

Volgens de auteurs van het boek Zorgdomotica van Van Hoof & Wouters (2012) is de definitie van Zorgdomotica als volgt:

 ‘Zorgdomotica is de inzet van technologie op het vlak van zorg, langer thuis wonen, kwaliteit van leven en welzijn. Het is een voor zorgdoelen inzetbare woontechnologie, waardoor ouderen en mensen met functiebeperkingen langer, veiliger en comfortabeler in de eigen woning of zorginstellingen kunnen blijven wonen. Zorgdomotica wordt ingezet ter verhoging van de kwaliteit van de zorg en om kostenbesparingtebewerkstelligen.’

De vraag naar zorgdomotica is ontstaan door de toenemende vergrijzing. Ouderen worden steeds meer gezien als een belangrijke doelgroep in de gezondheidszorg.

Drie hoofddoelen van domotica zijn:

  1. Voor de zorgontvanger: de kwaliteit van leven verbeteren en mensen langer te laten functioneren;
  2. Voor zorgverlener: de efficiëntie van de zorgdiensten verbeteren;
  3. Voor de zorgverzekeraar: het zo economisch mogelijk omgaan met de financiele middelen beschikbaar voor de zorg.

Voor zowel intramurale als extramurale zorg kan Domotica een positieve bijdrage hebben op de drie hiervoorgenoemde hoofddoelen.

Voor de Extramurale zorg heeft Jeemz een mobiele oplossing ontwikkeld onder de naam Jeemz EMS (Extra Murale Services) die in de thuiszorgsituatie de zorgprofessional, de familie de mantelzorger en de client zelf kunnen helpen bij het kwalitatief voortzetten van de vertrouwde huissituatie. Deze oplossing bestaat uit een centraal systeem dat eenmalig bij de client wordt geplaatst en die kan voorzien in diverse vormen van (achtergrond) bewaking.

Het houdt deuren en ramen in de gaten, kan deuren op afstand bedienen, voorziet in een paniekknop, kan live videoverbinding opzetten, het kan beweging op diverse plaatsen constateren, kan brand en rook meldingen doorgeven, kan dwalen van cliënten registreren en daar berichten voor versturen. Dit alles op een niet-aanwezige manier maar wel dusdanig dat de naasten van de client met een gerust gevoel haar naaste kunnen laten genieten van de eigen vertrouwde omgeving.

Het gebruik van het systeem kan tevens op huurbasis en voor een door de client en naasten gedefinieerde periode worden gebruikt. Meer informatie hierover kunt u hier opvragen via info@jeemz.com